ĮSTAIGOS DOKUMENTAI
Nuostatai: [ Nuostatai.pdf ]
Finansinių ataskaitų rinkiniai: [ Rinkinys.pdf ]
Darbuotojų darbo užmokestis [ Darbo užmokesčio lentelė ]
VIEŠIEJI PIRKIMAI
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės [ Taisyklės ]
Atsakaita: [ Pirkimų ataskaita už 2015 m.pdf ]
Suvestinė (Netrukus bus)
Informacija apie pradedamą pirkimą (Netrukus bus)